Skapa lönsamhet med personalinvesteringar

Har du funderat på om du ska anställa mer personal eller hyra in?

Företagets leveranser är dess kärna och dess personal står i centrum. Här ska man naturligtvis tänka smart och se över hur mycket personal man behöver anställa och vilka projekt som endast kräver tillfälliga personalinsatser. Det kan bli dyrt att anställa personal på lång sikt om de inte är sysselsatta löpande.

Hyra personal kan bli lönsamt

Hur ska man tänka?

Det finns både fördelar och nackdelar med att hyra personal från ett bemanningsföretag, och i första hand ska du se till ditt behov. Om du behöver tillfällig personal vid en topp eller ett projekt är det som sagt en utmärkt möjlighet att slippa anställa, men det kan också vara en god idé om du vill prova dig fram för en ny tjänst eller se om personen du valt passar för en framtida anställning.

Fördelarna är många. Du får snabbt hjälp vid tillfällig underbemanning vid exempelvis sjukdom och om du hyr in på kort sikt blir det en bra affär för dig. Du får också stöd av bemanningsföretaget och kan byta ut personal om arbetsuppgifter ändras eller om du inte är nöjd. Flexibiliteten är stor och du genererar inga fasta kostnader i ditt företag. På minussidan är att det kan finnas risk att den personal som är inhyrd inte känner gemenskap med den fast anställda personalen – och inte känner delaktighet i företaget. En sådan känsla behöver man motverka eftersom den påverkar leveransen. Att hyra in personal är ingenting för lång sikt, då blir det dyrare än att anställa.

Bravura – ett utmärkt exempel

Hur väljer man bemanningsföretag?

Välj ett företag där det är enkelt och okomplicerat att hyra och där det finns engagemang och snabb dynamik vid förändringar. Du ska kunna fokusera på din verksamhet medan den inhyrda personalen smälter in i verksamheten – detta är det önskvärda scenariot.

Ett av de allra främsta – om inte det främsta – bland bemanningsföretag är Bravura som finns över hela landet. Bravuras filosofi bygger på att det ska vara enkelt och att man som företagsledare inte ska behöva spendera tid och pengar på att arbeta praktiskt med dessa saker. Bravura har även en Göteborgsnärvaro om du söker ett bemanningsföretag i Göteborg och vill ha det allra bästa – och mest kostnadseffektiva.

Next Generation och ISO-certifiering

Bravura är ett nationellt ISO-certifierat bemanningsföretag inom kvalitet och miljö, vilket ger trygghet för både medarbetare och kunder. Man har också ett mycket intressant koncept kallat “Next Gen Professionals” där man löpande attraherar talanger i början av deras karriär. Oftast personer med 0-8 års erfarenhet i sin bransch. Detta är en spännande och ambitiös grupp och Bravura erbjuder personaluthyrning inom IT/Tech, Sales och Costumer Support samt Business Administration.

azonbooster