Att investera i fastigheter

TV

Direktinvestering på egna villkor

 

Att investera i en eller flera fastigheter kan bli en lönsam affär. Självklart medför det risker, och man bör vara rejält påläst om vilka risker som finns men också om vilka möjligheter man har.

För personer som önskar placera kapital i form av pengar direkt i en fastighet, utan mellanhänder som ofta leder till extra avgifter, finns det lite olika sätt att gå tillväga. Man kan exempelvis investera tillsammans med andra, i enskilda projekt som ligger en varmt om hjärtat, i fastigheter som man tror kommer att ge god avkastning, etcetera.

Att komma igång

Oftast är det kostnadsfritt att registrera ett konto hos olika långivare. Det bästa är dock att ta hjälp av en så kallad jämförelsesite för att få fram bäst villkor för ens egna önskemål och behov. Men allra först måste man ju hitta ett projekt, en produkt, en organisation eller ett företag som man tror på och känner för, och som man vill investera eget kapital i.

  • Investera klokt

När det är dags för själva investeringen måste man ha bestämt sig för hur mycket kapital man vill och kan investera. Här gäller det att vara klok och realistisk; att grunda beslutet på praktiskt och sunt resonemang snarare än med själ och hjärta.

  • Läs på

Via långivaren och internet är det enkelt och smidigt att hålla sig uppdaterad om det projekt man investerat i. Ibland har exempelvis fastighetsutvecklare, byggherrar och fastighetsmäklare föreläsningar och införmationskvällar om fastighetsinvestering. Det finns företag och andra intressenter som arbetar med att investera åt andra, i såväl svenska som utländska fastighetsprojekt.

Avkastning och risker

Avkastningen skapas genom att ränta, vinstutdelning, återbetalning av lån och/eller inlösen av eventuella aktier betalas ut. Men det är ingen självklarhet att få avkastning på sin investering, och därför är det mycket viktigt att fundera över vilka potentiella risker som finns innan man bestämmer sig för att investera i fastigheter, samt att väga för- och nackdelarna med varandra.

Investeringar i fastigheter eller liknande innebär en relativt stor ekonomisk belastning, särskilt innan man sett att den ger avkastning. Därför lämpar sig investeringar av den här sorten för personer som har erfarenhet av och kunskap om fastighetsbranschen, och som därmed har lättare att förstå uttalade och outtalade risker. Känner man sig osäker eller är orutinerad bör man konsultera en rådgivare eller en expert med insikter och kunskaper om risker, möjligheter, vanliga frågor, händelseförlopp med mera.

Låna pengar

Det går att kombinera ett lån på lite olika sätt, och beroende på om låntagaren är privatpetson eller företagare bestämmer man hur. Det kan till exempel kombineras med aktier, redan ägda fastigheter, inteckningar i det egna företaget, borgensåtagande och så vidare. Detta gör långivaren för att ha säkerhet för lånet.

Det finns vissa tillgångar som inte går att kombinera med ett lån för att skapa säkerhet för långivaren. Det gäller aktiekapital och eventuell utdelning av vinst.

Ett lån har en så kallad projektägare, det vill säga låntagare, en eller flera borgensmän alternativt pantförskrivare, samt 200 olika långivare som mest. Sedan tillkommer låneagenten, vars främsta uppgift blir att bevaka långivarnas intressen samt företräda dem gentemot låntagaren.

nullpoint