Att spara i fonder

Idag kan du välja mellan flera olika sätt att fondspara för att säkerställa en god framtid. Det som främst skiljer dem åt är den skatt som fonden innebär och som du måste betala. När du väljer att spara i fonder finns det ett flertal frågeställningar du bör fundera över. Som ett hjälpmedel kan du titta vidare på Savr.com, men även i den här artikeln ska vi fördjupa oss vidare.

Olika sätt att spara innebär olika beskattningar och nedan ska vi ta oss en titt på flera metoder inom fondsparande och se vad du måste betala i skatt och inte.

Olika fonder och sätt att spara

Det finns som sagt flera olika sätt att spara i fonder och som privatperson kan du välja mellan dessa:

  • ISK, Investeringssparkonto
  • Kapitalförsäkring
  • Pensionssparande i en fond eller pensionsförsäkring

Ett ISK-konto innebär varken skatt på kapitalvinst eller utdelning men istället beskattas du genom en schablon. Man baserar då skatten på en schabloninkomst som baseras på statslåneränta + 0,75% av föregående år i november. Den minsta satsen ligger dock på 1,25% och på detta beskattas du sedan med 30%. Kontovärdet stäms av varje kvartal. ISK-konto är fördelaktigt vid höga avkastningar, men du beskattas även vid värdeminskning och förlust. Schablonskatten för 2018 är 0,447 %. Ett ISK-konto är gratis men däremot tillkommer det andra avgifter beroende på vilka tillgångar du har och vad du investerar i.

En kapitalförsäkring innebär att du investerar i fonder som erbjuds av ditt försäkringsbolag och du kan välja om du vill köpa aktier och andra värdepapper eller om du väljer att försäkringsbolaget sköter om placering och liknande åt dig. Kapitalförsäkringen beskattas varje år och avgörs av värdet på de inbetalningar som gjorts. En kapitalförsäkring har olika bindningstid som kan variera från några månader upp till cirka 15 år, och detta sätt att spara lämpar sig bäst för dem som vill vänta med att ta ut pengarna. Om du dessutom vill ha snabbare tillgång till vinsten eller pengarna krävs det oftast att du betalar en avgift till försäkringsbolaget. Vid utbetalning kan du välja mellan hela summan eller löpande utbetalningar.

Pensionssparande i fonder innebär att du avsätter din premiepension i fonder som du antingen väljer själv eller som går in på den statliga AP7 Såfa. Om du väljer att byta fond inom tjänstepension slipper du skatt på kapitalvinsten. Vid individuella pensionsförsäkringar betalar du dock en skatt om 15% på kapitalinkomsten, vilket är hälften av skatten på vanliga kapitalvinster. Pengarna kan du börja ta ut fr.o.m 55 år fyllda. Många experter är överens om att det är viktigt att börja pensionsspara tidigt i livet för att få en så hög avkastning som möjligt. Det är viktigt att ha god koll på var du placerar dina pengar. Det har förekommit flera skandaler såsom Allra-skandalen där spararna blev av med hela 250 miljoner kronor på grund av ovarsamt agerande och mutbrott.

azonbooster