Hur bra koll bör chefen ha på ekonomin?

Som de flesta chefer vet innebär chefsrollen allt som oftast en mängd olika arbetsuppgifter där förstås den egna personalen och den totala överblicken främst är i fokus. Det är dock inte helt lätt att finnas med överallt och se allt som händer; dagarna präglas ofta av möten och, i förekommande fall, resor i jobbet. Samtidigt det viktigaste i ett företag är, förutom personer som jobbar där, ekonomin. Företaget bör ha en hållbar ekonomisk utveckling, samtidigt som det är nödvändigt att noggrant hålla koll på flödet av likviditet. Hur mycket av detta ska då en chef känna till?

 

Del av ansvaret

 

I regel är det så att varje enskild chef ansvarar för en rad olika sysslor och däribland för ekonomin för den avdelning där denne är verksam. Detta innebär att det åtminstone krävs kunskap och kännedom om det ekonomiska läget som gäller för just den avdelningen, eftersom de beslut som tas måste baseras på vad siffrorna visar. Men kan det inte stanna där; samtidigt krävs det att chefen har en överblick vad gäller företagets totala ekonomi för att det inte ska skapas en obalans. Denna överblick kan förstås vara mycket kursiv, men detta räcker oftast.

Ny på jobbet

Det tar tid att få en överblick; särskilt när man är ny som chef och ännu inte hunnit sätta sig in i den ekonomiska biten. Trots allt är det många bitar som ska falla på plats och startsträckan för den nya chefen kan därför vara ganska lång. Samtidigt ställs det ganska höga krav på företagen att de nyanställda snabbt ska sätta sig in i arbetsuppgifterna och visa resultat. Självklart är detta en balansgång där sunt förnuft får råda; den som stressas in i en roll riskerar att prestera dåligt.

Betydelsen av att ha ekonomisk koll

Varför är det då så viktigt för chefen att hålla koll på företagets ekonomi; det vill säga i vilka situationer är detta användbart? En bra ekonomisk översikt är nödvändig rent generellt sett, men det finns områden där detta är extra viktigt. Ett av dessa är personalkostnader. Att ha anställda kostar företaget mycket pengar; lönekostnaden består inte enbart av själva lönen utan också av arbetsgivaravgifter som för närvarande är hela 31,42 %. Inte sällan måste en chef ta beslutet att låta en av sina anställda lämna företaget på grund av ekonomiska omständigheter, något som förstås alltid är mycket tråkigt. Det kan också vara så att företaget går så bra att man måste nyanställa och hittar ekonomiskt utrymme för detta.

Den ekonomiska översikten är också användbar när det handlar om investeringar som ska göras per avdelning. Detta kan gälla allt från nya datorer till diverse arbetsredskap som behövs för att utföra det dagliga arbetet.

azonbooster