Naked and Afraid

TV

I den omdebatterade amerikanska realityserien “Naked and Afraid” ställs förmågan att överleva på sin yttersta spets. Deltagarna ska nämligen inte bara överleva utan de ska göra det utan en tråd på kroppen. Discovery Channel har hittills sänt 7 säsonger av serien som tar sin utgångspunkt i att en man och en kvinna släpps ner någonstans i världen för att överleva och varje avsnitt följer hur paret ifråga klarar detta äventyr. Mannen och kvinnan känner nämligen inte varandra och träffas för allra första gången när programmet börjar.

Uppgiften som deltagarna ska klara av är att spendera 21 dagar tillsammans i vildmarken utan kläder, mat eller vatten. De är helt utlämnade åt omgivningarna för att finna föda och skydd mot såväl väder och vind som vilda djur. Detta är en annorlunda utmaning där själva självhushållningen består i att rätt och slätt överleva prövningen. Här handlar det om att hushålla med den egna energin och använda sig av all ackumulerad klokskap för att hålla svälten stången. Att deltagarna dessutom är nakna anspelar naturligtvis på Adam och Eva och deras äventyr i lustgården. I den här versionen av Eden ställs det dock betydligt tuffare krav.

Överlevnad är deltagarnas gemensamma fokus och själva programidén med experimentet handlar minst lika mycket om det sociala samspelet mellan två främlingar som tvingas förlita sig på varandra för att klara livhanken. Varje enskilt avsnitt dokumenterar ett specifikt pars resa.

Ett kamerateam följer med för att filma men teamet har strikta regler om att de endast får ingripa vid extrema medicinska nödlägen.

Varje individ får med sig en liten väska med en personlig handkamera och en liten dagbok. Paren får nämligen själva stå för filmandet på nätterna när kamerateamet inte närvarar. En karta över omgivningarna med koordinaterna för upphämtningsplatsen placeras alltid i den kvinnliga deltagarens väska. Utöver dessa ting får deltagarna också den unika möjligheten att välja en sak att ta med sig som de tror skulle underlätta för dem under resans gång. Här kan en yxa eller en tändare visa sig vara räddaren i nöden.

Deltagarna får närsomhelst välja att avbryta utmaningen och det är inte ovanligt att hela upplevelsen visar sig bli betydligt mer påtaglig och intensiv än den ter sig från TV-soffan. Att tvingas döda djur med sina bara händer för att överleva är en erfarenhet som kan vara svår att föreställa sig i förväg. Tropiskt regn i en utsatt miljö utan kläder och skydd kan bryta ner vem som helst oavsett hur mentalt stark man anses vara i en värld där tak över huvudet är en självklarhet. Ytterst få människor har en aning om hur de verkligen reagerar när de utsätts för extrema påfrestningar och kanske är det just detta som lockar. De som deltar får vara med om ett aldrig tidigare skådat äventyr som lär dem mer om sig själva än de kanske egentligen är mentalt redo för.

nullpoint